Loading...
บริษัท เอ็ม อี ซี ไลท์ติ้ง จำกัด

บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001: 2008 ซึ่งรวมการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการขาย เป็นเวลานานที่เราปฏิบัติตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจของฐานความซื่อสัตย์ ทำให้การวิจัยและพัฒนาของเรามีรากฐานที่มั่นคง แต่ละขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุม บริษัทฯให้ความสำคัญในคุณภาพของสินค้า และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นพื้นฐานสำคัญ

เทคโนโลยีล่าสุด

ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานอุตสาหกรรม

สินค้าเป็นที่ยอมรับทั้งในอเมริกาและยุโรป

สินค้าคุณภาพ

ด้วยการค้นคว้าและวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ

รับรองคุณภาพ

สินค้าได้มาตรฐาน ISO, CE, UL, RoHs

Strip Light LED

บริษัทฯ มีการผลิตสินค้า LED มาอย่างยาวนาน และเป็นที่ยอมรับในคุณภาพในตลาด LED เราได้มีการส่งออกสินค้าไปยังอเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย รัสเซียและประเทศอื่นๆอีกมากมาย ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรอง CE, UL และเป็นไปตามข้อกำหนดของ RoHs

MS-5050 10mm-72LED 12V 14.4 วัตต์/เมตร
ความยาว 5 เมตร [ IP20,65 ] เหมาะกับการซ่อนฝ้า ไฟตู้โชว์สินค้า หรือตกแต่งห้อง
ราคา 0.00 บาท
MS-5050 15mm-120LED 12V 28.8 วัตต์/เมตร
ความยาว 5 เมตร [ IP20 ] เหมาะกับการซ่อนฝ้า ไฟตู้โชว์สินค้า หรือตกแต่งห้อง
ราคา 0.00 บาท
MS-2616 10mm-120LED 24V 9.6 วัตต์/เมตร
ความยาว 5 เมตร [ IP20/65/66/68 ] เหมาะกับการซ่อนฝ้า ไฟตู้โชว์สินค้า หรือตกแต่งห้อง
ราคา 0.00 บาท
MS-2616 10mm-120LED 24V 19.2 วัตต์/เมตร
ความยาว 5 เมตร [ IP20/65/66/68 ] เหมาะกับการซ่อนฝ้า ไฟตู้โชว์สินค้า หรือตกแต่งห้อง
ราคา 0.00 บาท
MS-2835 8mm-60LED 12V 12 วัตต์/เมตร
ความยาว 5 เมตร [ IP20 ] เหมาะกับการซ่อนฝ้า ไฟตู้โชว์สินค้า หรือตกแต่งห้อง
ราคา 0.00 บาท
MS-2835 8mm-120LED 12V 12 วัตต์/เมตร
ความยาว 5 เมตร [ IP20 ] เหมาะกับการซ่อนฝ้า ไฟตู้โชว์สินค้า หรือตกแต่งห้อง
ราคา 0.00 บาท